Wednesday, January 4, 2017

Vẫn còn ấm ức

Image result for Trường trung học Ngô Quyền

Cách nay vài năm khi bị bà xếp bắt nhốt vô trong một cái phòng suốt ngày phải ngồi ngó cái màn hình trước mặt. Không có nhiều việc để làm cho hết thì giờ tui bèn cầm lại cây viết ngày xưa.

Một người chủ bút của một trang mạng có uy tín email nhắn tui một câu:
- Anh đừng có dùng mấy cái gạch nồi nữa.

Ủa ? Không xài gạch nối tư khi nào vậy? Ai ra lịnh ? Tui nào có biết đâu.
Tuy là ngạc nhiên nhưng tui rất vui và đồng ý. Từ thuở xa xưa tui đã không ưa cái vụ gạch nối này. Khác với gạch đít, gạch nối có gì là phê đâu? Có hay không gì thì cũng chẳng có chết con ma nào.

Nỗi mừng vui chưa kịp tỏa lan thì một cơn phẩn nộ dập dồn kéo lên đầu. Vậy thì bao nhiêu lần bị cô giáo bắt quỳ trước cửa lớp bị bọn con gái lêu lêu, bị bắt xoè tay ra gõ sưng vêu đến độ không thể thọt vô túi quần thì tính sao đây ?

hdl

No comments:

Post a Comment