Friday, January 6, 2017

CHÁU NGOẠI LẠNH... - đcl


Mỗi sáng mẹ chở cháu từ nhà ở Tân Mai sang nhà ngoại, trời lạnh. Mẹ phải cho cháu mặc vầy để ấm. Tối về cũng vậy. Môi cháu bị khô nứt. Cách đây 5 tuần lễ, cháu bị sưng phổi, nằm viện. Mẹ cẩn thận cho chắc ăn.
Đ CL, 6/1/2017No comments:

Post a Comment