Saturday, December 10, 2016

LY CÀ PHÊ NHỚ CHIA ĐÔI - ĐCL

Từ bài thơ, Cà Phê Một Mình, của ĐCL, Thầy Trầm Vân đã cảm tác nên bài thơ chia sẻ. ĐCL

No comments:

Post a Comment