Wednesday, December 14, 2016


CHÚC MỪNG GIÁNG SINH 2016
Thân chúc Quý vị Thân hữu & gia đình
- AN LÀNH
- ẤM ÁP
- HẠNH PHÚC

Hùng Đặng & Gia đình 

No comments:

Post a Comment