Friday, December 23, 2016

Bà già Noel ?

Image result for Bà Già Noel


Hồi nhỏ cứ tự hỏi sao không có bà già Noel?
Bây giờ thì đã biết. Chuyện gì thì cũng có nguyên nhân của nó. Bà già Noel sẽ không bao giờ phát quà đúng hạn vào đêm Giáng Sinh vì còn bận đi shopping. Có khi bả đi cả ngày chẳng mua được một món gì.
hdl

No comments:

Post a Comment