Thursday, November 3, 2016

Nhớ về Long ThànhKhúc quẹo vào Xóm Hố Long Thành

Đường vào Xóm Đạo Long Thành

             
Trong nỗi nhớ quê


                             
Quê Nghèo


No comments:

Post a Comment