Friday, November 4, 2016

Cho Hỏi - Nhạc của Nguyễn Văn Thơ


Thơ: Trầm Hương Ptt
Nhạc: Nguyễn Văn Thơ
Hòa âm: Phan Thanh Hùng

Ca sĩ: Lệ Tuyền

No comments:

Post a Comment