Saturday, October 29, 2016

The Pacific Crest Trail in Three MinutesHy vọng trong một ngày gần đây khi mọi việc lằng nhằng quanh cuộc sống đã tạm xong tui sẽ cất bước giang hồ đi ngược lại con đường này một lần. Hồi xưa tui đã đi từ Bắc xuống Nam kỳ này sẽ đi ngược lại. Bi giờ có cell phone cùng Internet lẩn ba lô giày da, quần áo ấm cúng nhẹ nhàng chắc cũng đở cho cái thân già một mình rong rủi...
hdl
No comments:

Post a Comment