Friday, October 21, 2016

QUÊ NHÀ, QUÊ NGƯỜI - ĐCLBài thơ nầy tôi có được, cảm tác từ 2 câu thơ của thân hữu Đào Quang Mỹ comment trong bài viết của tôi. ĐCLNo comments:

Post a Comment