Saturday, October 29, 2016

Những bức tranh lạ


Xin gửi đến các bạn những bức tranh rất lạ.

Khi xem mình sẽ không hiểu.

Nhưng khi được dẫn giải, mình sẽ hiểu ý nghĩa của bức tranh và thông điệp ngầm của tác giả.

Đó là  thực tại cuộc sống hiện nay của con người.

Mời xem.


No comments:

Post a Comment