Wednesday, October 12, 2016

CHUYỆN KHÓ TIN... - Post by ĐCLCHUYỆN KHÓ TIN 
Về những ghi chú ... trên tấm mộ bia trong nghĩa trang.Nơi đây an nghỉ Pancrazio Juvenales (1968-1993) Ông ta là một người chồng tốt , một người cha kỳ diệu , nhưng là một thợ điện quá tồi tệ.

Mẹ yêu Ba. Ba yêu nhiều bà.
Mẹ bắt gặp Ba đang đú dởn vói 2 bà trong hồ bơi .
Đây là nơi an nghỉ của Ba.(Đã bịnh mà còn ráng phải không?)
Gustava Gumerisanda Gutierrez Gusman ( 1934-1989 )
Hãy yên nghỉ
Bia đá kỷ niệm do tất cả con trai của Cha , 
ngoại trừ Ricardo , chẳng đóng góp xu teng nào cả .

Đây là nơi yên nghỉ của người vợ thân quý nhất của tôi
Brunjida Jalamonte ( 1973-1997 )
Xin Chúa vui lòng đón nhận Nàng với niềm hân hoan 

như tôi đã tống gởi Nàng đến với Chúa .
TOMAS JIMOTEO CHINCHILLA, 1967-1989 , NƠI AN NGHỈ, GIỜ ĐÂY EM ĐANG TRONG VÒNG TAY CỦA CHÚA. 
CHÚA ƠI, XIN NGÀI CHÚ Ý ĐẾN CÁI BÓP CỦA MÌNH.Nấm mồ của kẻ 
đam mê computer?

No comments:

Post a Comment