Wednesday, October 12, 2016

Bài tường thuật, Viếng Tang Thầy Phạm Đức Bảo,... - ĐCL

Xin thân chuyển đến các anh chị để chia sẻ nỗi buồn của Trung Học Ngô Quyền  BH chúng ta. ĐCL


2 comments:

  1. Bạn HDL thông cảm, để xin phổ biến cho bạn bè. Bên Ái Hữu Ngô Quyền chưa chuyển tiếp cho Đại Gia Đình NQ. Trân quí. ĐCL

    ReplyDelete
  2. Thầy Bảo đã đi rồi - nhưng để lại bao người trong gia đình - bạn bè - học trò thương tiếc.

    ReplyDelete