Saturday, September 17, 2016

Mưa lớn, nhiều tuyến đường lớn ở Đồng Nai thành "sông" - Post by ĐCL

Cơn mưa kéo dài 2 giờ đồng hồ, từ 16 giờ 30 đến 18 giờ 30, nặng hạt, may là không có gió dông. Năm nay mùa mưa đến trễ, đầu tháng 6 mới có mưa, nhưng mưa nhiều, nhất là tháng 8, tháng 9. Tuần lễ nay, ngày nào cũng có mưa về chiều...ĐCL


No comments:

Post a Comment