Thursday, September 29, 2016

KHOE CHÁU NGOẠI TIẾP - ĐCL


Cầu Gành mới chụp từ hướng cù lao. Ảnh chụp cách nay mấy ngày khi tôi đi uống cà phê với bè bạn.Sáng nay trời se lạnh, ảnh hưởng của 3 ngày mưa liên tục. Con gái chở cháu ngoại về, đi đường sợ lạnh lẽo nên mặc thế nầy cho ấm. Củng oai lắm chứ bộ...
No comments:

Post a Comment