Monday, September 26, 2016

BIÊN HÒA MƯA, SÀI GÒN MƯA - ĐCL

Cơn mưa kéo dài khoảng 1 giờ 30 phút, nhưng mưa lớn hơn lần nước nên bị ngập sâu...Con rễ tôi đi xe 4 bánh về đến ngã ba Vũng Tàu phải chờ nước rút rồi chạy tiếp. Mưa chưa dứt hẳn thì báo mạng đã đưa tin. Nhanh quá. ĐCL


No comments:

Post a Comment