Friday, August 26, 2016

Truyện mới sắp ra lò

CFCM sẽ đăng tiếp truyện dài Không một chốn về Kỳ 2 của nhà văn lên hết nổi Hoàng Duy Liệu nay mai. Bà con nhớ đón coi nha. Tạm thời hãy theo mấy cái link dưới đây mà theo dõi lại từ đầu truyện.
hdl

Kỳ 1 - Phần 1
Phần 2

Phần 3

Phần 4

Phần 5

Phần 6

Chương kết-  Kỳ 1

No comments:

Post a Comment