Friday, August 5, 2016

TẠM BIỆT HÈ VUI - ĐCL3 comments:

 1. Ngày hôm nay, cháu ngoại gái tôi kết thúc 2 tháng hè vui ở Nhà Thiếu Nhi tỉnh. BGH cho các cháu ăn liên hoan, hè năm sau học tiếp.
  Ngày mai, cháu ngoại trai lớn nhất đến trường cấp 2, vào lớp học, làm quen với Thầy Cô, bạn bè mới, cấp học mới, lớp sáu.
  Thứ hai, 15/8, các cháu lần lượt vào trường lớp, để ngày 5/9 khai giảng năm học mới.
  Những ngày hè qua nhanh chóng, Tạm Biệt Hè Vui...ĐCL

  ReplyDelete
 2. Bên VN đi học sớm thế, cháu ngoại chị đầu tháng 9 mới đi học lại....

  ReplyDelete
 3. Giữa tháng 8, các cháu vào lớp vài buổi cho quen, rồi nghỉ tiếp lai rai.
  Ngày 5/9, chính thức khai giảng và đi học luôn.
  Nghe nói Tết ta được nghĩ 2 tuần lễ. ĐCL

  ReplyDelete