Tuesday, August 2, 2016

Nhớ -NTT

Hình này do học trò chụp lúc tui dạy ở Long Thành.

Gần 50 chục năm rồi.

Nhìn hình xưa nhớ một thuở vào đời ngây thơ.

No comments:

Post a Comment