Saturday, August 20, 2016

Chức vụ - Từ Mười Hoàng

Bảy về Việt Nam, Dì Tám khoe:– Dì mới gả con Hai cho ông lớn lắm bển đó con!
– Ổng làm gì Dì?
– Thằng Sáu dịch là tiến sĩ, PhD., gì đó. Giấy nè con.
– Đúng là PhD nhưng họ ghi tắt của chữ này nè Dì: Pizza Hut Deliveryman.
Tâm Như (San Francisco-sưu tầm)

No comments:

Post a Comment