Saturday, July 16, 2016

Tuổi thơ qua mau

Hôm nay tìm được tấm hình của 2 con bé lai. Một đứa gái Tàu lai Mỹ đứa kia Việt lai Mỹ Nhật Đức Anh. Tuổi thơ thánh thiện vui trong tấm hình. hdl


No comments:

Post a Comment