Sunday, July 24, 2016

TIỄN BIỆT NHỮNG NGÀY BUỒN - TRUNG TRUNG ĐỈNH

2 comments:

  1. Lang thang trên net, tôi tìm được bài thơ nầy.
    Đọc thấy hay, mạn phép làm thơ tranh gửi cho CFCM đọc cuối tuần. ĐCL

    ReplyDelete
  2. Sau 75 , ngừ ta hay dùng nghệ sĩ iêu tú - nghe ngồ ngộ.................

    ReplyDelete