Friday, July 29, 2016

QUÉT LÁ SÂN TRƯỜNG - ĐCL2 comments:

  1. Quét lá đa trong sân chùa không sạch bị thầy trụ trì đuổi vìa nhà, buồn tình chạy vô trường NQ quét lá tiếp....
    lúc nầy em Luận thích quét.....sân..................................................

    ReplyDelete
  2. Hổng phải chị Tuyết ơi, pháp danh là Thích Quét Lá...Nếu lá đa càng tốt. Vì vậy sư phụ đuổi ra khỏi chùa rồi...ĐCL

    ReplyDelete