Thursday, July 28, 2016

QUÉT LÁ SÂN CHÙA - ĐCL4 comments:

 1. Thôi rồi... em tui đã vô chùa quét lá đa rồi.........

  ReplyDelete
 2. Bắt chước Thầy Thích Lá, chị Tuyết ơi...ĐCL

  ReplyDelete
 3. Thất tình em quét lá đa.
  Thầy ra thầy bảo về nhà đi con.
  Chờ mai trăng khuyết, lại tròn.
  Dẫn hai bà vợ lon ton đi chùa.

  ReplyDelete
 4. Đi đâu chi xa, nửa tháng nữa, rằm tháng 7, dẫn 2 bà vô chùa được rồi, chị Chín ơi...ĐCL

  ReplyDelete