Thursday, July 14, 2016

Pháp diễn hành rầm rộ mừng ngày Quốc khánh - Post by ĐCL

Tin vui, rồi lại có tin buồn...ĐCL

No comments:

Post a Comment