Tuesday, July 19, 2016

ÔNG VÀ CHÁU - ĐCL1 comment:

  1. Đứa cháu nầy tôi giữ từ khi đầy tháng. Mỗi sáng mẹ cháu chở bằng xe gắn máy sang nhà ngoại, đùm bằng cái đai bịu cháu, như người Hoa. Đã 9 tháng qua, cháu rất mến ông ngoại, thấy tôi là đưa tay đòi ẳm. Mỗi sáng chiều, tôi bồng cháu ra chợ chơi, mọi người nói ông cháu y khuôn.
    Hồi trước, sinh mẹ cháu, tôi không có ở nhà, ở trong tù. Khi về nhà con gái đã 14 tháng. Mình không chăm sóc được con gái tuổi thôi nôi, bây giờ bồng ẳm lại cháu ngoại. Luật bù trừ...ĐCL

    ReplyDelete