Sunday, July 3, 2016

Ông Địa chủ

Ông chuyễn giới CFCM đang đón khách!.

1 comment:

  1. Giởn hoài Cha ! Nhờ tui giữ cái giỏ đó mà ace mình mới có tiền trã cho nhà hàng hôm nay.
    BTC rất biết chọn mặt gởi ...Tiền.
    ha ha...
    hdl

    ReplyDelete