Monday, July 4, 2016

ĐÔI BẠN THÂN THỜI THƠ ẤU - Post by ĐCL


Sáu mươi bảy năm (67) cuộc đời, sáu mươi năm (60) tình bạn của Mỹ Anh va Kim Thi.
Mỹ Anh chuyển từ Dỉ An về NQ, học chung với tôi từ lục 1, ngủ 1, tứ 1, sau đó chuyển về Lê Văn Duyệt, Gia Đình. Bạn bè với Kim Thi hồi bé tí ở cư xá đường Tự Đức Đa Kao.
Gia đình Mỹ Anh là nhà thuốc tây Thiện Phước, Chợ Đồn. Và họ hàng với Tâm nhủi. ĐCL


1 comment:

  1. Chi đến bàn của Vân ngồi - thấy người ngồi chung bàn với Vân - không biết có phải là Tâm hay không?
    chị có chụp hình - để chị xem lại ....

    ReplyDelete