Saturday, July 2, 2016

NỐI NHỊP CẦU VUI - ĐCL


1 comment:

  1. Qua cầu bốn nhịp tìm anh
    Tìm anh không gặp - mình đành xa nhau
    Bao năm với vạn ngày sầu
    Đồng Nai còn đó - người sao chưa về ????

    ReplyDelete