Monday, July 25, 2016

KINH CẦU THÁNG BẢY - ĐCL2 comments:

 1. Tội nghiệp em Luận - bao nhiêu năm đi tìm em Uốt hoài mà hỏng được mản nguyện - nên em định vô chùa để tìm quên....
  nở bỏ hai bà phòng không - gối chiếc....

  hi hi hi ............................

  ReplyDelete
 2. Mô Phật, thiện tai, thiện tai...
  Lỡ làm cho nhiều em đau khổ nên bây giờ sám hối ...ĐCL

  ReplyDelete