Friday, July 15, 2016

Họp mặt Ngô Quyền 7-3-2016

Slide show - Hình họp mặt Ngô Quyền của anh Thịnh chụp.

http://ngo-quyen.org/p5139a5460/nguyen-thinh-slide-show-hoi-ngo-ngo-quyen-2016

1 comment:

  1. NHờ em Liệu giúp cho bà con coi được slide show Họp mặt NQ 7-3-2016......

    ReplyDelete