Monday, July 11, 2016

Hòi Dì Ba Nón - HDL

- Phải nhỏ Thủy không Dì Ba Nón ? Sao nó không chào cậu Liệu ? Có đi lòng vòng tìm kiếm mà chẳng thấy đâu.

2 comments:

  1. Đúng là Cháu Thuỷ đó Cậu Liệu .
    Hôm tiệc Tiền Hội Ngộ của nhóm Tứ 2 khoá 6 ở nhà chị Dung , Thuỷ có tới dự chung vui với mấy dì bạn chị Thi .
    Hôm tiệc chính T bận không dự được , T cũng tiếc lắm cậu Liệu ơi !

    ReplyDelete
  2. Không thấy Thủy đến dự họp mặt NQ, đây là nhà của Dung đúng không?

    ReplyDelete