Monday, July 25, 2016

Có Mấy Khuôn Mặt Trong Ảnh !!! - Post by ĐCL
Đây là bức ảnh 2 cụ già nhìn nhau. 
Nhìn kỷ xem trong ảnh có mấy khuôn mặt...


Câu trả lời có 5 khuôn mặt...
Vẽ tranh siêu quá...ĐCL

No comments:

Post a Comment