Wednesday, July 13, 2016

Cô giáo bây chừ

Học trò xứ Bưỡi đi thi
Thấy cô giáo Huệ chân đi ... trên trời

No comments:

Post a Comment