Tuesday, July 5, 2016

Chiếc giỏ xe chở đầy hoa phượng.

              Em tan trường về,
              Anh đưa Dung về
              Hai ta ngồi kề.
              Chân chống xuống lề.
              Vì sợ bánh xe bể.

Hình anh Sinh và Ngọc Dung trong ngày Hội Ngộ NQ.

No comments:

Post a Comment