Sunday, June 12, 2016

TIỆC CHIA TAY - ĐCL

Chiều nay, lúc 17 giờ, Ngô Hồng Tâm, Tâm nhủi, có tổ chức bàn tiệc ở tư gia, Tân Vạn, mời anh em tham dự.

Hôm cà phê tình thân thứ sáu, Tâm Nhủi bận việc không đến được. Trước là đãi Đ.H.Vân, bạn bè, như chia tay để ngày 23/6 bạn tham dự Họp Mặt NQ. Tham dự có vợ chồng Nguyệt Ánh, Long đen, Chiếu, Luận, Hòa Vũ, Trần Hoàng Ân, Vân, Huê, Đạo khóa 10...Đạo lúc nầy cũng vui vẻ với bạn bè, đàn anh, rất chân tình cởi mở.

Thức ăn cây nhà lá vườn, nem nướng Chợ Đồn, lẩu cá chẽm, gà nướng...Bạn bè vui vẻ đến hơn 19 giờ, như lời chia tay...ĐCL. 12/6/2016

No comments:

Post a Comment