Monday, June 6, 2016

Những câu nói hay trong cuộc sống


1 comment:

  1. Trã lời đúng cho câu hỏi số 1 là:
    - Trước nhất mình phải có thiệt nhiều để dễ so sánh mà lựa chọn.
    hdl

    ReplyDelete