Saturday, June 25, 2016

MỘNG DƯỚI HOA - P. Đ.Chương - Đ.H) - Tiếng hát: Cô Ngọc Tuấn


Xin mời các bạn nghe giọng hát thật mềm mại của một cô giáo tuổi gần 80.

Cô là phu nhân của cựu hiệu trường trường Trung Học Long Thành


No comments:

Post a Comment