Friday, June 24, 2016

Mộng bình thường - HDL

Ngày xa xưa ấy biết cái phận nghèo không dám ước mơ chi nhiều chỉ mong có chút tiền mua chiếc ghe be bé như vầy ngược xuôi sông nước, kiếm con vợ đẹp đẹp giỏi giang cho nó chống chèo buôn bán ven sông nuôi đủ một chồng còn mình thì treo ấn dìa hu ngày ngày nằm phè ra đọc sách đêm đêm nhấp nhô theo sóng phê phê. Thế mà ..Còn đâu ...Cái mộng bình thường của người trai xứ Vệ. hdl

1 comment:

  1. Hình chup ở đâu zzdị? có phải em Liệu ngồi trước mạn thuyến?

    ReplyDelete