Friday, June 10, 2016

Hoa ảnh hoa đẹp - Lưu Hải

Vài hình ảnh đẹp của anh Hải, một bạn học của thời 60 - khóa 1 - TTX.

No comments:

Post a Comment