Saturday, June 18, 2016

Con quỳ lạy Chúa 
   
Con quỳ lạy Chúa trên trời 
 
Sao cho con trốn được người con yêu 

 
Rằng con thiếu nợ đã nhiều 

 
Nàng còn mua sắm đủ điều Chúa ơi ! Con cày hai dzóp hụt hơi 

 
Người con yêu lại đua đòi chơi xe 

 
Biểu gì con cũng phải nghe 

 
Nếu con cãi lại là te tua đời 

 
Trước đây con tưởng gặp thời 

 
Chúa ban con được tìm người con yêu 

 
Giờ đây thân xác tiêu điều 

 
Đời con phải chịu rất nhiều đắng cay 

 
Thân con chẳng khác trâu cày 

 
Nợ nàng con trả dài dài chưa xong 

 
Con giờ như cá lòng tong 

 
Sụt ba chục ký, ốm nhong, rã rời 

 
Thế mà đâu hết nợ đời 

 
Nấu cơm, rửa chén, bị đòi... tù ti 

 
Người đâu gặp gỡ làm chi 

 
Để cho khổ thế còn gì là Xuân ? 

 
Chúa ơi ! con khổ vô ngần 

 
Chúa mà không giúp là thân con tàn 

 
Con đang thiếu nợ trăm ngàn 

 
Nhìn đồ nàng sắm, hai hàng lệ rơi 

 
Con quỳ lạy Chúa trên trời 

 
Giúp cho con trốn được người con yêu.

   
***********************************************************
Lời cầu nguyện trên đây đã tới tai Chúa, nhưng Chúa ở Thượng Giới  bận lắm, vì phải lo giải quyết những nỗi khổ của các nạn nhân chiến tranh, thiên tai ...  Nạn nhân của Vợ chỉ là chuyện nhỏ cá nhân, giao cho phụ tá, cấp dưới nơi Trung Giới tập sự giải quyết.     
*************************************************************
Ta là Tiểu Thánh dưới Trời, 
 
Nghe con cầu nguyện, đôi lời với con: 

 
Tại ngươi ham thích gái non, 

 
Giá này phải trả, sao còn than van ? 

 
Việc chi phải trốn xa nàng, 

 
Nghe ta mách bảo vài hàng khuyên răn, 

 
Nếu nàng mua sắm lăng nhăng, 

 
Ngươi chôm re-ceipts, re-fund lại tiền. 

 
Hễ nàng lớn tiếng liên miên, 

 
Bông gòn tai nhét, ngồi thiền là xong. 

 
Nồi, niêu, chén, dĩa ... cả chồng, 

 
Rửa chi cho mệt, bỏ trong free-zer, 

 
Ngày mai xài tiếp tỉnh bơ, 

 
Đỡ hao tiền nước, khỏi nhờ sà - bông. 

 
Nàng mà õng ẹo ... với chồng, 

 
Mười ngày chẳng tắm, nàng không quấy rầy. 

 
Nợ nần lỡ đã chất đầy, 

 
Ngươi khai bank-rupt, chóng chầy cũng qua. 

 
Kiếp sau nhớ chọn gái già, 

 
Vợ cưng chồng trẻ như là cưng con. 

 
Thân ngươi nay đã mãi mòn, 

 
Sống hết xí quách; chết còn Chúa lo. 

 
Người khôn có vợ được nhờ, 

 
Kẻ ngu có vợ thành bò, thành trâu.

 
Động lòng ngươi đã nguyện cầu, 

 
Mấy lời khuyên bảo giải sầu cho ngươi. 
************************************************
Đây là tâm sự riêng tao
Tao còn sợ bả  - huống chi là mầy
************************************************

No comments:

Post a Comment