Friday, June 3, 2016

An toàn phê phê ...Vui vẽ cả làng


Khác với nhiều quốc gia trên thế giới hành khách thường không mấy vui khi phải qua những trạm khám xét ở phi trường nhưng tại một nước Phi châu này đại đa số hành khách vui vẽ tình nguyện được khám bằng tay hơn là đi qua máy X ray. 
Không biết họ có cần thêm nhân viện không nhĩ ? Tui đang thất nghiệp. hdl

No comments:

Post a Comment