Tuesday, May 10, 2016

Quả báo nhản tiền - Hoàng Duy Liệu

Dinh Tân Xá (La Maison de l’Evêque d’Adran) nơi ông Bá Đa Lộc dạy học cho hoàng tử Cảnh,

Ngày xưa vua cha xứ tôi dựa vào ông cố đạo Tây để gồm thu thiên hạ. Cho con đi du học ở tận trời Tây khi về còn xây nhà để cho ông cố đạo giảng dạy tiếp cho con cháu.
Thế mà ... Con cháu sau này cả đám quên hết những điều văn minh tốt đẹp học được ở trời Âu không đem ra áp dụng canh tân đất nước lại còn ra lịnh giết cố đạo, đàn áp người dân theo đạo Thiên Chúa một cách dã man
Bị Tây nổi giận uýnh te tua, mất ngai vàng cả đám lại chạy qua Tây.
Tây đến Tây đi Tây về ... giờ có phố Tây. 
Quanh đi quẩn lại bi chừ vẫn muốn ... Đi Tây
Chỉ tội dân nghèo ăn cá rô cây
Mơ về cái xứ của thằng Tây đen.
Hoàng Duy Liệu

No comments:

Post a Comment