Monday, May 23, 2016

Nói lái..........1 rừng - Post by ĐCL

- Nghệ sĩ tránh ăn cá kho vì sợ khó ca.
- Người gian không thích sấm, người dâm không thích sáng.

-Làm dấm thì chua mà làm chúa thì dâm.
- Người nhiều mộng vào đời để rồi mời nhiều người vào động....

- Nhà vua khi ngồi trên ngai là khi ngài trên ngôi.

- Không nên giỡn quá lố trong ngày giỗ quá lớn.
- Có những người chỉ đi mưa mà chưa đi Mỹ.-
- Các cô thích anh chàng ngông mà không thích anh chồng ngang.
- Da nhăn thì kéo, da nhéo thì căng.

- Ở VN tham nhũng sống trên thảm nhung và mọi người giành nhau làm giàu nhanh.

- Cây sầu đông mọc ở đồng sâu hay ở đầu sông.

- Say để đỡ nhớ ngày xưa và đỡ ngứa nhờ say.

- Chơi hụi thì chết, Chơi hết thì trụi.

Người lao động bao giờ cũng thiệt thòi so với người linh động, thí dụ:

- Người lao động chân chính còn người linh động trân tráo.
- Người lao động cầu kinh còn người linh động cầu cao.

- Người lao động làm lính còn người linh động làm láo.

- Người lao động hay bịnh còn người linh động hay bạo.

- Người lao động cầm đinh còn người linh động cầm đao.

- Tình em theo đám mây đen vì mình em theo đám Tây đen.

- Không phải ăn cơm chay là thành thiền và ăn cơm chiên là thành thày.

- Người già ngồi câu còn người giầu ngồi ca.

- Nhiều người năng làm việc thiện mà không thiên làm việc nặng.

- Cái gì thẳng thì không cong còn cái gì thỏng thì không căng.

- Tình chan chứa là tình chưa chán.

- Nhiều cô gái ngây thơ ôm mộng ban đầu để rồi ôm bầu đan mộng.

- Từ đâu có chữ đầu tư?

- Đàn ông có người trên răng dưới dế và có người trên dê dưới rắn.

- Thà ăn cháo với muối còn hơn ăn chuối với máu.
- Điếc không sợ súng mà Đúng không sợ xiết.

- Người có lông mép thường có mông lép.

- Có nhiều người Mỹ lai gốc Á hơn người Mã Lai gốc Ý.

- Vợ chồng vô sinh khi vợ đã tắt đường kinh hay chồng đã cắt đường tinh

- Thầy tu thù Tây vì thằng Tây giết thầy tăng.

- Chuyện đau lòng nghĩ đến lại long đầu.

- Tâm không đầy như Tây không Đầm.

- Củ không đứng vì cứng không đủ

- Người Bắc nói "đang đi trên đường" Người Nam nói "đương đi trên đàng"

- Người Bắc nói "hợp nhãn" Người Nam nói "hạp nhỡn"

- Người đầy bạo tính thích người tình bạo đấy.

- Người bí ẩn thường có ý bẩn

- Có thánh tâm thì không có tánh thâm

- Lời tạ từ của lính trong lời tự tình của lá

- Dù chết không tấm hình nhưng tình không chấm hết

- Bà đó chết vì bị bò đá.

No comments:

Post a Comment