Tuesday, May 24, 2016

Nhắn tin / Hình Ngô Quyền....

Anh chị - các em có hình Ngô Quyền gửi cho chị Tuyết - để chị Tuyết làm slide show cho Tháng Bảy họp mặt Ngô Quyền nhen ....

No comments:

Post a Comment