Saturday, May 7, 2016

Ngày của mẹ bây chừ

Mời xem chú bé con này ra sức bảo vệ chỗ nằm của mẹ bên đường. Không cửa không nhà mẹ ốm nằm liệt giửa trời công an tới đuổi đi. Thương thay thân bé khí hùng .

No comments:

Post a Comment