Sunday, May 8, 2016

Hảy bắt chước trẻ em Nhật để rút ngắn khoản cách ngày càng xa


1 comment:

  1. Nhìn mấy bé con khoanh tay cúi đầu
    Một ngày vất vả biến đi đâu
    Sao trường không dạy con mình nhỉ ?
    hdl

    ReplyDelete