Saturday, April 30, 2016

Vui Họp Mặt

Hàng đứng : Vạn - Tuyết - Mới - Thi - Sương - Chi -  Oanh - Loan
Hàng ngồi : Ánh - Hoa - Quỳnh

 
Quỳnh(khách từ phương xa)

      Từ trên xuống dưới, từ trái qua phải:
          Sương - Chi - Nhung 
         Đại - Yến - Oanh - Quỳnh - Loan - Vạn
         Tuyết - Thi - Mới - Hoa
        Hòa - Vân - Thành


1 comment: