Tuesday, April 5, 2016

Vô danh tiểu tốt

Nếu không muốn và cũng không nên bị chỉ mặt là Vô danh tiểu tốt (Anonymous) khi viết comment trong quán thì các bạn hảy làm theo từng bước sau đây:
1- Viết comment - Ký tên
2- Phía dưới kế bên Comment as có cái dấu hình tam giác ngược nho nhỏ trong cái khung. Hảy nhấn vô đó.
3- Một cái bảng hiện ra, nhấn vô cái hàng áp chót có ghi Name/URL
4- Gỏ tên mình vô trong cái khung dưới chữ Name
5- Nhấn Continue
6- Đến đây các bạn sẽ thấy tên của mình đã hiện lên kế bên cái chỗ Comment as
7- Nhấn vô Publish ở phía dưới
8- Một cái khung lớn hiện ra, ở giửa có hàng chữ  Please prove you are not a robot . Hảy nhấn vô cái ô vuông nhỏ ở bên mặt hàng chữ Í`m not a robot.
9- Xong nhấn vô Publish again.
10- Tên của bạn sẽ hiện lên cùng với comment trong quán.

Còn nếu các bạn có Gmail thì hảy chọn Gmail thay vì Name/URL ở bước thứ 3 rồi tiếp tục làm theo yêu cầu. Nhưng nếu các bạn đã Sign in vô Gmail trước khi mở trang CFCM thì tên của bạn sẽ hiện ra ngay khi mở comment ra đở phải nhấn lung tung.
Chúc mừng bạn đã không còn là " vô danh tiểu tốt " nửa.
Bảo vệ
Culửa

No comments:

Post a Comment