Thursday, April 7, 2016

Về - HDL


1 comment:

  1. Công nhận Chú Tám Vía làm thơ bay bổng lãng mạn. Dòng họ Vía nhà mình hình như lúc nào cũng mang hơi hướng chân tu, thoát tục.
    Um

    ReplyDelete