Saturday, April 30, 2016

Nhạc Trắng 29: Nguyên nhân cá chết hàng loạt...

1 comment:

  1. Đúng ra đây là hình cá chết ở bên Tàu mấy năm về trước cho nên cá thịt chà bông ở chợ Tàu xuống giá rẽ rề từ dạo ấy và VN có thêm món Cơm chiên cá chà bông hay là Cơm chiên cá mặn.
    hdl

    ReplyDelete